Курсове и видео уроци

Как да привлечем инвестиции

Как да привлечем инвестиции

Как да привлечем инвестиции за финансиране на идеята ни

8 учебни часа

Цена: 100 лева

Учебна програма

1. Видове финансиране – пряко, кредитно, смесено финансиране.

2. Ролята на държавата.

3. Видове инвеститори. Предимства и рискове.

4. Търговски банки.

5. Инвестиционни банки.

6. Големи търговски банки.

7. Инвестиционни фондове.

8. Стратегически инвеститори.

9. Кредит. Видове кредити. Обезпечения.

10. Процедура по поискване на кредит и изисквания на кредиторите.

11. Изготвяне на инвестиционен проект/бизнесплан.

12. Значението на планирането.

13. Проверка на представените данни в банката.

14. Анализ от страна на кредитора.

15. Какво е приемливото равнище на финансовата зависимост .

16. Възможни условия в договора за отпускане на заем.

17. Принципите на банката при кредитиране на клиентите.

18. Подготовка за среща с кредитната институция за искане на финансиране.

19. Цели на инвеститорите .

20. Фондове за (венчърен) рисков капитал - за стартиращи иновативни предприятия.

21. Форми на венчърния капитал.

22. Как да получим венчърен капитал.

23. Условия в инвеститорската оферта

  • Крайни цели
  • Собственост
  • Управление
  • Ежегодни плащания
  • Персонал.

24. Подготовка за среща с венчърния инвеститор .

25. Неформален пазар на частните инвеститори. Бизнесангели. Мрежи на бизнесангелите.

26. Грантове.

27. Оперативни програми. Вероятни възможности за финансиране на:

  • стартиране на собствен бизнес
  • стартова помощ за НЕземеделски дейности
  • стартиране на бизнес от лица с увреждания

28. Crowdfunding – набиране на плащания от хора от целия свят, които харесват идеята

  • Финансиране срещу дълг
  • Финансиране срещу собственост

29. Финансиране чрез FFF - family, friends and fools.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +

Видео уроци