Ресторантьор  
8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 
8110603 Кетеринг- трета
-------------------------------------------------------
Готвач  
8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки - втора
-------------------------------------------------------
Сервитьор-барман  
8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене - втора
-------------------------------------------------------
Работник в заведенията за хранене и развлечения  
8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения - първа
8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения – първа
-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +