Организатор на туристическа агентска дейност 
8120101  Организация на туризма и свободното време - трета
8120102  Селски туризъм - трета
-------------------------------------------------------
Екскурзовод  
8120302  Екскурзоводско обслужване  - трета
-------------------------------------------------------  
Аниматор в туризма 
8120402  Туристическа анимация - трета
-------------------------------------------------------
Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност  
8130101  Спортно-туристически дейности - трета
-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +