Курсове и видео уроци

Бизнес план

Бизнес план

8 учебни часа

Цена: 100 лева

Практически насочено обучение за предприемачи, които желаят да развият свой собствен бизнес и за тези, които искат да повишат ефективността на своята работа, да се научат да планират, да проучват, да защитават своите собствени идеи.

ПРОГРАМА

1. Същност, място и роля на бизнес плана в дейността на фирмата

2. Основни въпроси  пред предприемача при бизнес планирането

3. Анализ на проекта  

4. Съдържание на бизнес плана.

5. Структура

  • Резюме на плана;
  • Икономическо състояние на фирмата;
  • Анализ на пазара, конкуренти, клиенти;
  • Етапи и цели за развитие на новите дейности;
  • Прогноза на нетните парични потоци;
  • Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на новите дейности.

6. Методически указания за написване на бизнес плана

7. Времеви график на бизнес плана

8. Финансови аспекти на бизнес плана

9. Икономическа оценка на бизнес плана.

10. Основни грешки, допускани при разработването на бизнес плана 

11. Защита на бизнес плана

12. Практическо изработване на бизнес план

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +

Видео уроци