Агроеколог 
6211401 Агроекология - трета
6210107 Растителна защита и агрохимия - трета

-------------------------------------------------------

Еколог  
8510101 Екология и опазване на околната среда - трета 
8510102 Експлоатация на съоръжения за пречистване на води – втора

-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +