Курсове и видео уроци

Бизнес план за развитие в стопанството

Бизнес план за развитие в стопанството

Изработване на бизнес план за развитие на дейности в земеделското стопанство

Продължителност: 60 учебни часа

Цена: 120 лева

АгроЦентър към Центъра за професионално обучение към ЕГ Консулт  организира Обучение по Изработване на бизнес план за развитие на дейности в земеделското стопанство

Обучението е по част от професия Фермер:

специалност Земеделец

и специалност Производител на селскостопанска продукция,

Обученията се провеждат в помощ на земеделските стопани при кандидатстване за финансиране и по следните мерки:

 • Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители"
 • Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Часовете в учебната програма и темите са според заложените изисквания на Наредбите по посочените мерки.

Може да бъде избрана една от следните форми на обучение:

- Присъствено в учебна зала на фирмата в София, бул. Янко Сакъзов 3  или на място в страната при събиране на група от 10 души

- Дистанционно в платформата за дистанционно обучение www.eg-consult.eu

- Дистанционно-присъствена

Начални дати:

Обучението стартира всеки понеделник, като заявилите участие за дистанционно обучение могат да се обучават и индивидуално, с избрана от тях начална дата.

Обучението завършва със Заключителен изпит.

При успешно завършване на обучението и успешно полагане на Заключителния изпит участникът получава Удостоверение за професионално обучение за част от професия

Учебна програма по Изработване на бизнес план за развитие на дейности в стопанството

Теми Учебни часове
   
 1. Същност, място и роля на бизнес плана в дейността на земеделския производител.
2
 1. Основни въпроси  пред земеделския производител при бизнес планирането.
2
 1. Общо представяне на стопанството.
2
 1. Цел и задачи.
2
 1. Анализ на проектната дейност  .
6
 1. Съдържание на бизнес плана. Структура.
6
 1. Методически указания за написване на бизнес плана.
2
 1. Времеви график на бизнес плана.
2
 1. Финансови аспекти на бизнес плана. Икономическа обосновка .
6
 1. Икономическа оценка на бизнес плана.
2
 1. Бизнесплан на растениевъдни стопанства.
6
 1. Бизнесплан на животновъдни стопанства.
6
 1. Основни грешки, допускани при разработването на бизнес плана .
2
 1. Защита на бизнес плана.
6
 1. Практическо изработване и защита на бизнес план
8
   
Общо 60
   
Заключителен изпит 3

За записване срокът за изпращане на заявка за обучение: 3 работни дни преди стартиране на обучението на адрес: office@egconsult.eu  

Отговорник от фирмата: Цвети Иванова - тел. 0895 785 566

Цената на обучението е 120 лева.

Банковите детайли са:

ЕГ Консулт ООД

ПроКредит Банк, клон Витоша

IBAN:  BG95PRCB92301013431016

BIC code:  PRCBBGSF           

При предварително зададени въпроси по конкретни практически казуси,  участниците ще получат консултация в рамките на обучението, във времето определено за консултации и дискусии.

Видео уроци

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +