Курсове и видео уроци

Добрата бизнес идея

Добрата бизнес идея

Как да превърнем добрата бизнес идея в успешен бизнес

5 учебни часа

Цена: 30 лева

Семинарът е с практическа насоченост.

Разглеждат се много примери от практиката и възможности за нов бизнес.

Предназначен е за хора желаещи да разработят и стартират успешен бизнес

Учебна програма

  1. Откъде да започнем. Източници на идеи, ресурси, инструменти.
  2. Заложете на това, в което сте на-добри.
  3. Съответствието на идеята за продукт или услугат с индивидуалността на предприемача – сегашното му състояние, приоритетите в живота и интересите му.
  4. Опит, умения, знания, контакти, способности и възможности на екипа и разпределяне на отговорностите.
  5. Определяне типа на идеята

        - новаторска с висок риск

        - новаторска с нисък риск

        - имитиране на съществуваща услуга или продукт

     6. Формулиране на уникалността – каква е разликата с вече предлаганите на пазара услуги или продукти .

     7. Формулиране на бизнес идеята и на кого ще послужи тя, за задоволяване на потребност или за задоволяване на желание.

     8. Ориентиране към вид клиент.

     9. Проучване на пазара, откриване и комуникация с потенциални потребители на продукта/услугата. Вписване на бизнес идеята в пазара.

    10. Анализ на бранша и тенденции за развитие. Възможности за растеж на пазара.

    11. Определяне на дългосрочните и краткосрочни цели.

    12. Проучване на потребностите на клиентите от продукта.

    13. Проучване на конкурентите на пазара.

    14. Определяне на най-подходящия бизнес модел 

          - Бизнес от дома или извън дома в наети или собствени помещения

          - Електронна търговия

          - Франчайзинг

          - Мулти-левъл маркетинг

    15. Иновативни бизнес модели. Копиране, комбиниране, трансформация и подобряване.

    16. Други идеи за растеж.

    17. Канали за разпространение.

    18. Доставчици.

    19. Пазарен потенциал и обем.

    20. Дискусия и обмяна на опит.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +

Видео уроци