Курсове и видео уроци

Франчайз или МЛМ

Франчайз или МЛМ

Франчайзинг или мултилевъл маркетинг (МЛМ)

6 учебни часа

Цена: 50 лева

Възможности предоставени от франчайзинг или мултилевъл маркетинг (МЛМ)

Защо пък не – нека видим

Учебна програма

Модул I. Франчайзинг

 1. Характерни области на франчайзинговата дейност.
 2. Стартиране - успешен избор на Франчайзингова система.
 3. Правни аспекти на франчайзинговата дейност.
 4. Франчайзингови договори.
 5. Франчайзинг лицензи. Видове.
 6. Ноу-хау.
 7. Подбор и обучение на персонала.
 8. Франчайзингови системи.
 9. Мастер–франчайзинг.
 10. Финансиране на франчайзингови и Мастер–Франчайзингови договори.
 11. Интелектуална собственост. Авторски права и защита на търговска марка.
 12. Планиране и бюджетиране.
 13. Счетоводство и финанси на франчайза.
 14. Франчайзинг по браншове – представяне на национални и световни франчайзинг вериги с интереси в България.

Модул II. Мултилевъл маркетинг (МЛМ)

 1. МЛМ компании за директни продажби и платформи.
 2. Компенсационни планове.
 3. Система на обучение и обучители.
 4. Мисловен модел на МЛМ.
 5. Принципи и ценности.
 6. Мотиватори – Известни и Неизвестни личности.
 7. Разлики между партньори/дистрибутори и служители/подчинени в една МЛМ компания.
 8. Предимства и недостатъци на Директните продажби пред Класическата търговия.

Модул III. Разлика между Мултилевъл маркетинг и франчайзинг

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +

Видео уроци